Aktiffelsefe Eskişehir

Burada İçerikler paylaşılacaktır.
Pek Yakında..

10 Maddede Kimdir Bu Immanuel Kant

10 Maddede Kimdir Bu Immanuel Kant

ezgi-uzgel‘Üzerimde yıldızlı gökyüzü, kalbimde Ahlak Yasası’  en kalbime dokunan sözüdür Kant’ın.

Birçok kez Kant ile ilgili seminer ve konferanslar verdim. En son geçtiğimiz cumartesi Aktiffelsefe’nin organizasyonunda Tepebaşı Gençlik Merkezi’nde Kant’ı merak edenlerle buluştuk, güzel de bir paylaşım gerçekleştirdik. Hayatımın bir kısmında ailemin devlet görevi nedeniyle Almanya’da eğitim görmüş olmam bana hem Alman mantalitesini anlama imkânı, hem de Kant’ın eserlerini orijinal dilinden okuma fırsatını verdi.

Kant kimdir? Bilim adamı mı , din adamı mı, filozof mu, dahi mi? Bu onu tanımaya çalışan kişinin bakış açısına göre değişir. Ben felsefe çalıştığım için 10 maddede filozof yönüne değineceğim.

  • 1724’ de Königberg, Doğu Prusya’ da doğmuş, 1804’de vefat etmiş Alman bir filozoftur. Doğduğu şehirden sadece bir kez çıkmıştır. 72 yaşına kadar tam 41 yıl üniversitede ders vermiştir.
  • Kant bir disiplin ve irade örneğidir. Öyle ki her sabah 4:55’ de kalkar ve yürüyüşünü gerçekleştirirmiş. O kadar dakik olmuş ki, insanlar saatlerini Kant’a göre ayarlamış.
  • Sıkı bir ahlaki eğitim alan Kant yüksek seviyede bir entelektüeldir. O yüzden yazıları ağırdır, insanlar merak eder ama okumaktan genelde sıkılır.
  • Ahlaki yaşam yönü çok güçlü bir insandır. Katı bir protestan eğitimi almıştır. Annesi tam anlamıyla saf dindar bir kadındır ve Kant’ı çok etkilemiştir. Bu nedenle Tanrı ve Evren kavramlarını hiçbir zaman sorgulamamıştır.
  • Kant insanın eğilimlerindense ödevine eğilmesi gerektiğini söylemiştir.
  • İnsanın yaşamak için Maksim’e yani temel ilkelere sahip olması gerektiğini yazmıştır.
  • İnsanın kendine hayat amacı doğrultusunda yüksek emirler verdiğini; ancak uygulamaya gelince uygulamada sorun yaşadığına değinmiştir.
  • Sadece insanın ödevi olduğu için, sadece evrensel olan yasaya uygun olduğu için doğruyu yapması gerektiğini, hakikate uygun hareket etmesi gerektiğini savunmuştur.
  • Öğretisini 3 döneme ayıran 3 eser : 1.Saf Aklın Eleştirisi,2. Pratik Aklın Eleştirisi, 3. Yargı gücünün eleştirisidir.
  • ‘Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir’ der.

Biliyoruz ki; insan ne anlatmış olursa olsun, anlattıkları karşıdakinin anladığı kadardır. O yüzden konferansa katılan Hukuk Öğrencisi Umut Yanar’ın sosyal medyadan paylaştığı konferans ile ilgili yorumunu buraya ekliyorum:

‘Ödev kuramı yasaya saygı nedeniyle hareket etmektir. Kişi başkasına karşı ahlaklı olması gerekliliğiyle bakarken kahraman kendisi olduğu zaman evrensel yasaya uygun hareket edemeyebilir. Aktiffelsefe Derneği’nin düzenlemiş olduğu ve Sayın Ezgi Hanım’ın sunumunu yaptığı konferans dolu dolu, Ezgi Hanım’ın ifadesiyle “çılgınca” geçti. Kant’ın ahlaka bakışı anlatılırken aslında evrensel diyebileceğimiz, doğrudan ilkelerin hayata aktarıldığı bir bakış açısı ile ahlak değerlendirilmiş ve sunulmuş oldu. Ve bu ahlak oradaki bireylere tezahür etmişti. Birçok gönüllü arkadaşımızın bir ideolojiyi öne çıkarmadan özgürce çalıştıkları, emek harcadıkları program, sunum ve faaliyetlere katılmak gerektiğine inanıyorum.’

Öğrendiğim tek bir şey var ki hepimizin hem Kant’ı hem de kendimizi anlamak için daha çok felsefe çalışması gerekiyor. Bu konuyu daha fazla merak edenleri Aktiffelsefe’deki felsefe ve psikoloji seminerlerine davet ediyorum. En yakın felsefe ve psikoloji seminerleri tanıtımı 16 Şubat Salı 19.30’da Aktiffelsefe dernek binasında. Adres: Işıklar Mah. Gültuğrul Sok. No:6 Tepebaşı.

2017-04-27T22:21:54+00:00