Monthly Archives: Kasım 2016

Tumi Tören Bıçağı

By |2018-08-07T22:32:01+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Tarih|

Arkeologlar, Peru’nun kuzeyindeki dağlık bölgede İnka uygarlığından daha eski bir döneme ait 22 mezar ve çeşitli kalıntıları gün ışığına çıkardı. Ortaya çıkarılan İnka ve İnka öncesi bu kalıntıların arasında “Tumi” adı verilen kalay alaşımlı tören bıçakları da bulunuyordu. Tumi bıçakları, ekseriyetle altından yapılırdı ve ne yazık ki altın avcıları tarafından kaçak olarak çıkarıldığı için çok kolay bulunmuyor. Tumi, kurban törenlerinde [...]

Aztek Güneş Takvimi

By |2018-08-07T22:29:04+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Semboloji|

Amacımız eski uygarlıklara dönmek değil, tersine bu uygarlıklarda yaşamış olan insanı aramaktır. Kendilerinden sonra gelen kuşaklara tecrübelerini, yaşam şekillerini, dini sistemlerini aktaran insanı arıyoruz. Bizden önce yaşayan insanların bizden daha geri oldukları ve zaman ilerledikçe çok daha iyi olacağımız şeklindeki materyalist düşünce komiktir. Bu yazıyla amacımız Aztek Güneş Takvimi adı verilen bir dev eseri tanıtmaktır. Aztekler’in soyları tarihçilere göre M.S. [...]

T’ai Chi Chuan Sanatı

By |2018-08-07T22:30:29+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Savaş Sanatları|

T’ai Chi Chuan, Çin kökenli yoga ve savaş ile ilgili bir uygulamalar sistemidir. Sağlık sistemi, kendini savunma sistemi, bir pratik felsefe sistemi olarak üç yönü vardır. Aynı zamanda bir yaşama sanatı olmasının yanı sıra, insana kendisi ve doğa ile uyumlu olma yolunu öğretir. Eski gelenekler tarzında bütünsel bir eğitim sistemidir, yani insanı fiziksel, psikolojik, zihinsel ve ruhsal olmak üzere tüm [...]

Raphael ve Atina Okulu

By |2018-08-07T22:33:02+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Sanat|

“Gerçeğin Araştırılması Tanrı’nın İsteğidir” Plutark Yeniden Hatırlatan ve Yeniden Oluşturan Rönesans Çok bilinen “VENÜS’ÜN DOĞUŞU” tablosu: Rönesans çağının en iyi sembollerinden biridir. Çünkü burada her şey taze ve güzeldir. Ağaçlar yeni çiçek açmış, insanlar genç ve güzeldir. İlkbaharda insan nasıl güneşin ılık ışınları altında yerde, toprakta, havada, otlarda tazelik bulursa Rönesans da insan ruhunun yeniden uyanışıdır. Rönesans; ortaçağlardan bir uzaklaşmadır. [...]

Düşkün Hissettiğin Zaman Tavsiyeler

By |2018-08-07T22:32:20+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Psikoloji|

Günlük basit mekaniklik dışında tüm etkinlik için elini kolunu bağlayan, kötümser, enerjisi düşük, bunalımda hissettiğin, geçmişinle sürekli hesaplaştığın bazı anlar, günler, haftalar, aylar boyunca can sıkıntısının hissedilmesi tüm gençlerde normaldir. İlk olarak, bu durumu, bildiğin "Devirler Yasasının" normal ifadesi olarak algılamanı tavsiye ediyorum. Bildiğin şeylerin uygulamasını yapmazsan bilmediğin gibi olacaktır veya daha da kötü, çünkü bilmeyenler, bu tip karmayı oluşturmazlar. Kendi [...]

Gençlik Bunalımı

By |2018-08-07T22:52:56+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Deneme|

Gençliği tanımlamak kolay de­ğildir. Ne kadar çok arasak da zaman içerisinde değişik yazarlar kesin bir fikir birliğine varmayı ba­şaramamışlardır, üstelik, gençlik konuları o kadar geniş, o kadar zengin, o kadar esnek, o kadar olağanüstüdür ki, somut ve objektif bir anlatım şekli bulunmamak­tadır. Filozoflar olarak, çoğu kereler söy­lediğimiz ve konuştuğumuz gibi gençlik için dünyanın geleceğinde büyük bir inanç ve umut taşırız. [...]

Mevlevilikte Sema

By |2017-03-16T22:35:01+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Ezoterizm|

Varolduğundan bu yana insanoğlu sürekli değişim geçirmektedir ama bir yanda bu değişim süreci yaşanırken, zamana karşı değişmeyen evrensel ilkeler varlığını sürdürür. Bu ilkelerin yansıyışını Mevlana’nın tüm öğretilerinde ve hayatında bulmaktayız. Onun doğumundan ölümüne kadar geçen hayatına baktığımızda kültür hazinesinin inanç dolu olduğunu, inandıklarını ve söylediklerini yaşayıp uyguladığını görürüz. Onun yaşama sanatı sabırla başlar. O, ırk, din, mezhep, sınıf, millet ayrımı [...]

Uyum, Denge ve Başarı İçin Feng Shui

By |2018-09-29T01:01:43+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Bilim|

"Önce kader gelir, sonra talih. Ardından da kendisini izleyen Feng Shui ile insanseverlik ve eğitim." Eski bir Çin sözü KADİM ÇİN'İN YERLEŞTİRME SANATI ve BİLİMİ "FENG SHUİ"                                           Hiç bir insanın evine girip de, birden kendinizi evinizdeymiş gibi rahat, huzurlu ve mutlu hissettiğiniz oldu mu? Bu atmosferi yaratan şey mobilyalar mıydı? Yoksa odanın şekli miydi? Belki de pencerelerden giren ışıktı. Belki [...]

Çin Astrolojisi

By |2018-08-07T22:33:53+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Astroloji|

Astroloji kelimesi kökenini Yununca iki sözcükten alır. Astron (yıldız) ve Logos (bilmek, kutsal sözcük yani kelam). Birleştirdiğimizde yıldızların kelamı ya da yıldızların sözü anlamı ortaya çıkar. Eski çağlardan bugüne, insanlar gökyüzündeki düzen ile yeryüzündeki yaşam düzeni arasında bir bağlantı olduğunu saptamışlardır. Astroloji, yıldızların diğer varlıklar üzerindeki etkileri ve onlarla ilişkileri üzerinde çalışan eski bir bilimdir. Astroloji; matematik, geometri, astronomi, meteoroloji ve nicelerini [...]

Ekolojiyi Saptirmamak İçin

By |2018-08-07T22:34:09+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Antropoloji|

Ekoloji çağdaş dünyanın sorunlarının her derde deva, mucizevi ilacı mı? Pislik ve kötülüklerden arındıracak yeni bir totalitarizm tohumu, tehlikeli bir ütopya mı? Anti – hümanist, gizemli – duygusal bir gerileme mi? Gezegenimizin maruz kaldığı zararların ivediliği karşısındaki geçici çare mi?... Artık bu sorular ekolojiyi kaçınılmaz bir şekilde zorlamaktadır. Ekolojiyi beterin beteri bir reçete haline getirecek kısır şemaları aşırılıklara düşmeden, “doğa” [...]