Monthly Archives: Ocak 2017

Kızılderili Ritleri ve Gelenekleri

By |2018-08-07T18:10:24+03:00Ocak 23rd, 2017|Categories: Antropoloji, Semboloji|

KIZILDERİLİ RİTLERİ* VE GELENEKLERİ “Başlangıçta, her şey WAKAN -TANKA’nın aklındaydı. Tüm yaratıklar, insan da dâhil olmak üzere ruhtular ve bedensel bir varoluş peşinde yer arayarak yeryüzü ile yıldızlar arasındaki boşlukta dolaşıyorlardı. Kuru toprak meydana geldi! Bitkiler ve ağaçlar büyüdü. Ruhlar yeryüzüne indi ve toprak, her şeyin yaratıcısı “ büyük gizem”e doğru neşe ve coşku ifadesi ile titredi.” Kızılderilinin tapınması, egoizmden [...]

Karagöz Oyunu

By |2018-11-07T02:11:36+03:00Ocak 23rd, 2017|Categories: Antropoloji, Sanat|

Karagöz tarihin derinliklerinden gelen Türk gölge oyunu geleneğidir. Bir beyaz perdenin arkasına konulan ışıkla ve bu ışığın önünden perdeye aksettirilen şekillerle oynatılır. Çoğunlukla deve derisinden yapılmış, boyları da genellikle bir karıştan fazla olan, ışığa karşı saydam bu suretler, primitif insan ve eşya resimleri şeklinde kök boyalarla renklendirilmiştir. Karagözde mekan kaydı olmadığı gibi anatomi ve perspektif de kullanılmamıştır. Görünüşlerin ardındaki amaç [...]

Küçük Prens ve Sembolojisi

By |2018-11-07T01:32:46+03:00Ocak 16th, 2017|Categories: Semboloji|

Aslında bir çocuk kitabı gibi görünen Küçük Prens tertemiz anlatımıyla, her yaştan insan için bir başucu kitabı olmayı kesinlikle hak ediyor. Bizler bu kitapla birlikte, Küçük Prens’in diğer gezegenlere ve dünyaya yaptığı yolculuğa tanık oluyoruz, uğradığı her bir gezegende kendimizle karşılaşıyoruz. Sevgi, dostluk, değer, bağlılık, sorumluluk, doğa sevgisi, önyargı, kibir, bencillik gibi erdem ve kusurlarımızı tanıma fırsatı buluyoruz. [...]

Albert Einstein

By |2018-11-07T00:58:49+03:00Ocak 15th, 2017|Categories: Bilim|

Albert Einstein kuşku yok ki, 20. yüzyıla damgasını vuran en önemli şahsiyetlerden biri olmuştur. Teorik fizik ve matematik alanlarında yaptığı bilimsel katkıların yanında, siyasi ve felsefi bir tarafı her zaman ön plandaydı. Dağınık saçlı, dalgın, çılgın bilim adamı tiplemelerinin temel ilham kaynağı olarak, her zaman sıra dışılığı ile bilinir. Hakkında birçok efsane ortaya çıkmıştır. Sıradan, az tanınır Orta Avrupalı bir [...]

Ney’in Sembolik Anlamı

By |2018-11-07T01:06:19+03:00Ocak 12th, 2017|Categories: Ezoterizm|

Doğu müziğinde kullanılan nefesli bir saz olan neyin, doğu felsefesindeki sembolik anlamı bir müzik aleti olmanın ötesindedir. Konuya girmeden önce felsefenin doğu-batı ayrımı üzerindeki görüşlerini özetleyelim. Bu, felsefenin sistematik bir disiplin olduğu zamandan sonra yapılmış bir ayrımdır. Hiç şüphesiz antik çağ filozofları, ister Hint, ister Mezopotamya, ister Mısır, isterse Yunan kökenli olsun kendilerini doğulu ve batılı olarak görüyorlardı. Endülüs’te yaşamış [...]

Ezoterizm’e Giriş

By |2018-11-07T01:11:09+03:00Ocak 12th, 2017|Categories: Ezoterizm, Felsefe|

“Bu dervişlik beratın okumadı müftiler, Onlar ne bilsin onu, bu bir gizli varaktır.” Yunus Emre Felsefe, mantık, matematik ya da müzik gibi disiplinlerde de olduğu gibi ezoterizm ve mistisizmin de kendine özgü kavramları ve tanımları vardır. Günlük bilinç ile ya da sadece içinde bulunduğumuz başka bir disiplinin kavramları ile ezoterizme yaklaşmaya çalışmak, bu konuyu bize tümüyle kapatabileceği ve büyük yanlışlarla [...]

Simya

By |2018-11-07T09:55:12+03:00Ocak 12th, 2017|Categories: Bilim, Felsefe, Tarih|

Bizim Ortaçağımızda gizlenmiş metafizik unsurları, büyük bir bölümü kaybolmuş teorik bilgileri, özgünlük ve etkinliklerini doğrulamak için yerine getirmesi gereken pratik kavramları ile yeniden beliren Simya, şimdi eski haline getirilmektedir (eski haline getirilmek diyorum çünkü çok öncelerden gelmektedir). Böylece Ortaçağ’da olduğu gibi pek çok deneyle karşı karşıyayız. Ortaçağ’da, bugün bizim için bir ütopya olana ulaşana dek çalışmalarını sonuna kadar götüren simyacılar [...]

Düşünce Biçimleri

By |2018-11-07T01:15:03+03:00Ocak 11th, 2017|Categories: Felsefe, Psikoloji|

Evren zihinseldir, her şey zihinseldir. Kybalion (Eski Mısır Bilgelik Kitabı) Bize Bergama’nın ve İskenderiye'nin Yeni Eflatuncularının koruduğu, konuyu az çok şans eseri tekrar tekrar yorumlayan versiyonlar sayesinde ulaşan, Yunanlıların çok daha eski Mısır özdeyişlerinden çıkardığı bu çok eski ve aynı zamanda güncel doğrulama, günlük hareketlerimizi belirleyen ve metafizik kaynaklara dayanan bir gerçeği içermektedir. Her birimiz ve tüm çevremiz, içinde bulunduğumuz [...]

Günlük Kahraman

By |2018-11-07T01:19:37+03:00Ocak 10th, 2017|Categories: Psikoloji|

Artık popüler olmayan pek çok şey arasında hayatın kahramanlık anlamı, yani kahramanlık eylemi de bulunmaktadır. Kahramanlar ile ilgili olanlar kitaplarda kalmıştır. Üstelik bunlara tarih kitaplarında bile değil, aksine çocuklar için yazılan fantastik hikayelerde rastlanmaktadır. Sıradan psikologlar o hikayelerin çocuk zihnini bozduğunu ifade etmek için mücadele etmediklerinden, kağıt veya film şeridinin kahramanlarıyla çocuklara zaman geçirtilmektedir. Belirlenmiş modalara rağmen hayat, kendi zengin [...]

Emin Olmak ve Fanatizm

By |2018-11-07T01:17:27+03:00Ocak 8th, 2017|Categories: Felsefe, Psikoloji|

Kanaat deyince bir şeye ikna edilmiş olmayı anlıyorsak göz önüne almamız gereken ilk şey, tüm kanaatlerin entelektüel nitelikte olmadığıdır. Diğer pek çok konuda olduğu gibi kanaat insanoğulları olarak ortaya çıkışımızın tüm planlarında kendini ortaya koyar. Böylelikle fiziksel, enerjetik, duygusal, zihinsel, çok daha yüksek ve kompleks olarak ruhsal planlarda adlandırdığımız diğer kanaatler olacaktır. Fiziksel bedenimizin yaşamak için ihtiyacı olan çok açık [...]