Monthly Archives: Mart 2017

Doğaya Dönmek

By |2018-11-07T11:23:42+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Deneme|

Sıklıkla "doğaya dönmek" ifadesini duyuyoruz ve bu bizim günlük problemlerimizi çözecekmişçesine bir nostalji ile söyleniyor. Belki dengesizlikler, tatminsizlikler, boğulduğumuzu hissettiğimiz anlar, depresyonlar, belirsizlikler gibi içinde bulunduğumuz, anormal durumlarda ortaya çıkan bir arzu ifade etmek isteniyor ve de o dönüşü arzu ederken çoğu konularda suni ve kalitesiz bu hayattan kaçmak için kurtuluş tahtamız, son umudumuz gibi görünüyor. Doğayı izah etmek için [...]

Birazcık Nezaket

By |2018-11-07T10:41:28+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Deneme|

“Nezaket, aynı zamanda cömertlik ve sevginin bir şeklidir.” Kelime kökeni olarak eski "cortes" deyişinden gelen "nezaket" sözcüğünün, etimolojik ve ideolojik anlamını açıklayarak başlayalım. "Cortes" genellikle filozofların, sanatçıların, politikacıların, ekonomistlerin, savcıların, doktorların ve genel olarak tüm mesleklerden olanların ve bir krallıkta veya devlette kararları alan ve değerlendirmeleri yapan seçkin kişilerin bir araya gelip toplandığı yerlerin adı idi. Platon'un dediği gibi, bu [...]

Depremle Birlikte Yaşam

By |2018-11-07T11:11:46+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Depremden Önce * Deprem esnasında düşünecek zamanınız olmayacak! Önceden plan yapın! Önceden tatbikat yapın! * "Benim başıma gelmez" düşüncesinden vazgeçin. Hazırlıkları ertelemeyin. * Depremde meydana gelebilecek yaralanmalar için gerekli önlemleri uygulayın. (Cam kırılmasına karşı film kaplanması, düşebilecek mobilyaları sabitleme veya yer değiştirme, dekorasyon değişikliği..vs) * Yattığınız yerin yakınında fener, ayakkabı ve su bulundurun * Deprem sonrasında, yaşamı kolaylaştırmak için afet [...]

Geleneksel Çin Tıbbı

By |2018-11-07T11:35:27+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Geleneksel Çin Tıbbı’nın başlangıcı geçmişin gizemli tüllerinin ardında gizlidir. Her bilimde olduğu gibi tıpta da tarihi bilgi açısından önemli kaynaklar vardır. Bunlardan en önemlileri Fu-si, Shen-nong ve Huang-ti’dir (Sarı İmparator). İktidarda oldukları zamanlara ait efsaneler bize onları ilahi varlıklar, büyük hocalar olarak anlatmaktadırlar. Geleneksel Çin Tıbbı kompleks ve tam bilgi, insan ve evren hakkında derin ve detaylı vizyon vermektedir. Aynı [...]

Eski Mısır’da Tıp

By |2018-11-07T11:28:29+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Tıp bilimi ve doktorluk sanatı, acı çekene yardım etmesiyle insan kültür ve bilimlerin en eskilerindendir. Tıbbın gelişmesi dünya, doğa ve insan resimleriyle ve bunlara ait kültürlerle bağlantılıdır. Aynı şekilde tedavi teorileri de toplumların dini ve felsefi düşünceleriyle bağlantılıdır. Eski Mısır'daki gelişmiş tedavi yöntemlerini içeren papirüslerin keşfine kadar, uzun süre Yunanistan antik tıp biliminin kaynağı kabul edilmiştir. Bunlar Hipokrat 'tan ikibinbeşyüz [...]

Eski Yunan’da Tıp

By |2018-11-07T11:09:45+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

ASKLEPİOS KÜLTÜ, ASKLEPİOS, ASKLEPİON VE ASKLEPİADLAR İçinde bulunduğumuz uygarlıkta her konuda olduğu gibi tıp alanında da teknolojik bakımdan sürekli bir değişim ve gelişme gözlenmektedir. Ancak bu değişim ve gelişim, uygarlığın bir özelliği olarak daha ziyade yatay düzlemde olmakta, giderek tüm parçalar birbirinden uzaklaşarak bütünlük anlayışı kaybolmaktadır çünkü parçaları birleştirip, bütünleştirecek ana bir hedef, temel bir ilke yoktur. Tıptaki aşırı branşlaşmadan dolayı, insan ve [...]

Doğada Altın Oran

By |2018-11-07T11:22:24+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Semboloji|

Evrim Hayatın Yasasıdır, Sayı Evrenin Yasasıdır. Pythagoras ve birçok filozof evrenin bilgisini, sırlarını matematiksel olarak, ya da dinamik matematiği kullanarak, sayısal veya nümerolojik olarak açıklamaya çalışmıştır. Şurası açıktır ki, her şey doğada bir sayısal değere karşılık gelir. Zihnin işleyişi sayısal değerler aracılığıyla mümkün olmaktadır. Bu da Pythagoras'ın evrenin yasasının “Sayı” olduğu önermesini doğrular niteliktedir.  Biz bugün matematiği gündelik hayatı idame [...]

Leonardo Da Vinci’nin Makineleri

By |2018-11-08T01:34:10+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Felsefe|

Dört yüzyıl ileriye bakmayı başarmış olan Leonardo da Vinci  geleceği o kadar güçlü düşlemişti ki tahmin edebilmişti. Fransa’da yaşadığı Clos-Lucé ve Amboise’da, geleceği görmeyi başaran birinin büyülü dünyasına girebilirsiniz. Yaşadığı çağ için inanılmaz olan ve bugün IBM tarafından kırksekiz orijinal deseninden gerçekleştirilen kırk küsur icadı sayesinde  evrensel dehasının mekanik, hidrolik, optik, balistik, savaş sanatı, denizcilik ve havacılık alanındaki keşiflerini canlandırmak [...]

Arnaud De Villeneuve

By |2018-11-07T10:16:44+00:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

''Bütün tıp en yüce olandan gelir. Göğün tanrısı tıbbı yarattı ve ihtiyatlı insan onu önemsemezlik etmeyecektir. Tüm yetenek ve bağışlar yukarıdan Işıkların Tanrısından gelir.'' Pek çok ünlü kişide olduğu gibi, uzun zaman doğduğu yer konusunda, taşralığı veya Katalanlığı üzerinde tartışıldı. Sonunda Alman tarihçi Finke'nin sayesinde kökeni ailesi tarafından Katalan, doğduğu yer itibarıyla Valensiyalı olarak açıklandı. Basit, mütevazı bir soydandı fakat [...]

Günlük Kahraman

By |2017-03-10T22:58:35+00:00Mart 10th, 2017|Categories: Yayınlarımız|

Günümüzde artık kullanılmayan bir kavram olan “kahramanca yaşam”, izlediğimiz filmlerde veya okuduğumuz kitaplarda bize sadece “tüketilecek malzeme” olarak sunulan, bu nedenle sinema çıkışlarında birkaç dakikalık coşku ve heyecanın dışında hayatımıza hiçbir şekilde girmeyen bir fikir olarak kalmıştır. Günümüzün tüketime dayalı yaşam anlayışı, bencilliği ve benmerkezciliği öne çıkarmış, ahlaki ve moral değerleri arkaya itmiştir. Kahramanca yaşam, Superman, Batman gibi gerçek olmayan karakterlerle özdeşleştirilmiş, bu nedenle gerçekliği [...]