Ahlaki mektuplar, Seneca’nın, öğrencisi İmparator Neron tarafından intihara zorlanmadan önceki son yıllarında Sicilya valisi dostu Lucilius’a yazdığı mektuplardan oluşur. Mektuplar aralarındaki gerçek yazışmalar da olsalar bir gün yayınlanmaları düşüncesi ile yazılmışlardır. Bunu kitaptaki bazı ifadelerden anlamak mümkündür. Şimdi Ahlaki Mektuplar’dan Seneca’nın felsefesine dair fikir veren bazı alıntılara yer verelim:

1. “İnsan kaderini değiştiremez ama onu iyi ve kötü yanıyla olduğu gibi kabul edip katlanırsa ona, kaderin kötü yanlarından kurtulmuş olur. Felsefe bize her türlü felaket olanaklarını bildirdiği için önceden bilinen şeylerin tokadı daha az acı verir.”

2. “Felsefe insanı tanrıya eş olma amacına çağırır.”

3. “Tanrı evrende neyse, ruh da insanın içinde o’dur. Tanrı için madde neyse, bedenimiz de bizim için o’dur.”

4. “Ruh bedeni bıraktıktan sonra onu düşünmez artık, çünkü beden ruhun sırtına vurulmuş bir yüktür, bir cezadır. Bu yüzden beden zevklerine dalmamalı insan; sadece hayvanlar için iyiliktir bu zevkler. Beden zevklerini hor görmek kesin bir özgürlüktür.”

5. “Tanrı insanın içine tanrısal bir tohum serpmiştir.”