Project Description

Giordano Bruno 1548-1600 yılları arasında yaşamış, Orta Çağ Avrupası’nın karanlığında ışık olmuş bir filozoftur. İtalya’nın Napoli kenti yakınlarında Nola kasabasında doğan Bruno, 10 yaşındayken manastıra girmiş ve 28 yaşına kadar orada eğitim almıştır. Manastırın kütüphanesinde bulunan Platon’un, Pisagor’un, Plotinus’un ve diğer Yeni Eflatuncu filozofların eserlerinden çok etkilenmiş ve dönemin dogmalarına karşı çıkmıştır. Sorgulayıcı zihin yapısından dolayı eleştiri ve muhalefetle karşılaşmış, manastırı terk etmek zorunda bırakılmıştır.

28 yaşından itibaren Giordano Bruno bütün Avrupa’yı dolaşmış ve eğitimler vermiştir. Fransa, İngiltere, Almanya, Prag, dersler verdiği, eserlerini yazdığı ve öğrenci yetiştirdiği yerler arasındadır. Hayatının bir döneminde doğuya, Tibet’e seyahat ettiği ve daha derin gerçeklerle temas ettiği söylenir. Tibet’e ait bir uygulama olan mandala bilgisini Avrupa’ya getiren ve öğreten odur.

Giordano Bruno özellikle astronomi, teoloji, simya, hafıza, imajinasyon gibi konularda çalışmıştır. Dünyanın düz ve hareketsiz olduğuna inanılan bir çağda dünyanın yuvarlak olduğunu, Güneş’in etrafında döndüğünü, gezegenlerin yörüngelerinin elips şeklinde olduğunu, Satürn ötesinde gezegenler bulunduğunu, gece gökyüzünde gördüğümüz yıldızların da birer Güneş olduğunu ve etrafında dönen gezegenlere sahip olduklarını, evrenin sonsuzluğunu anlatmıştır. Söyledikleri kendi yaşadığı dönemden yüzlerce yıl sonra kanıtlanabilen Giordano Bruno aynı zamanda modern astronominin ve kuantum fiziğinin temelini atmış büyük bir bilim adamıdır.

Öğrettiği ve savunduğu görüşlerle Engizisyona ters düşen Bruno, sekiz yıl işkence gördükten sonra 17 Şubat 1600’de yakılarak idam edilmiştir. Fakat öldüğünde geriye pek çok eser, hakikati takip eden pek çok kişi ve daha aydınlık bir dünya bırakmıştır. Eserleri 1966 yılına kadar yasak kitaplar listesinde kalmıştır, farklı dillere tercümeler yeni yeni yapılmaktadır. Bu muhteşem filozofun eserlerinden, dünyayı değiştiren görüşlerinden, asla yılmayan cesaretinden ilham alabilmemiz dileğiyle…