Project Description

3 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 16:00’da Aktiffelsefe Kültür Derneği Eskişehir Şubesi’nde “Kuantum Fiziği ve Antik Bilgelik” konulu konferans gerçekleşti. Eskişehir halkı konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Konferansta kuantum fiziğini ortaya çıkaran büyük bilim adamlarından ve onların buluşlarının hayata bakış açımızı nasıl etkilediğinden bahsedildi. Bilimin yeni yaptığı keşiflerle antik uygarlıkların sahip olduğu bilgelik arasındaki benzerliklere değinildi.

Schrödinger, Heisenberg, Bohr ve Einstein gibi bu konuda çalışmış ünlü bilim adamlarının antik felsefeyle ilgilendikleri, çalışmalarında felsefeden yararlandıkları belirtildi. Onların ifade ettiği ve günümüzde deneysel olarak kanıtlanan şeylerin eski Mısır, Hindistan, antik Grek gibi uygarlıkların düşünce sistemlerinde de olduğu açıklandı.

Konferanstan bazı notlar:
“Kuantum fiziğinin ortaya çıkardığı yeni bakış açısı bize, kesin gerçekliklerden değil olasılıklardan oluşan bir evren modeli sunar. Bu olasılıklar ise kişinin bilincine göre belirlenir. Yani kişinin içinde yaşadığı evren, kendi bilincine göre yaptığı seçimlerin sonuçlarından oluşur. Bu, Hint felsefesinde Karma olarak geçen yasayla tamamen aynıdır.”

“Kuantum fiziğine göre bir elektronun konumu kesin olarak belirlenemez. Hepimiz ve etrafımızdaki her şey atomlardan, elektronlardan oluşuyor. Bu durumda bir şeyin nerede bittiğini ve başka bir şeyin nerede başladığını kesin olarak söylemek mümkün değil. Her şey, birbiriyle etkileşim içindedir. Bu da, her şeyin özde bir olduğunu söyleyen Yeni Eflatuncu felsefeyle tamamen aynı bakış açısıdır.”

Konferansı sunan Duygu Alkan, bu konularla ilgilenen ve derinleşmek isteyen herkesi Felsefe ve Psikoloji seminerlerine davet etti. Bir sonraki Felsefe ve Psikoloji seminerleri tanıtımı için buraya tıklayınız.