YILDIZLI GÖKYÜZÜNÜ KEŞFETMENİN EN PRATİK YOLU: FELSEFE

Kim yıldızlarla dolu bir gökyüzüne bakmaktan hoşlanmaz? Hangimiz dolunayın parlaklığından etkilenmeyiz? Güneş, Ay, yıldızlar ve genel olaral gökyüzü, bütün zamanlarda ve bütün toplumlarda insanların ilgisini çekmiştir, merakını cezbetmiştir.

Herkes az veya çok, farkında olsun veya olmasın gökyüzüyle ilgilenir. Bazıları sabah evden çıkarken gökyüzüne bakıp havanın nasıl olduğunu anlamaya çalışır, ona göre ne giyeceğine karar verir; bazıları açık yaz akşamlarında kayan yıldızlara bakıp dilek tutar, bazıları yıldızlarla dolu bir gökyüzüne bakıp evrenin sonsuzluğunu hissederek kendi küçüklüğünü fark eder, bazıları ise gökyüzünde gördükleriyle yeryüzünde olanlar arasında bir bağlantı var mıdır diye merak eder.

Astroloji deyince…

Bu merak oluştuğu anda astrolojiden bahsediyoruz demektir. Kelime anlamı yıldız bilimi olan astroloji, gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen antik bir bilim ve sanattır. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan astroloji, bütün uygarlıklar tarafından tarih boyunca çalışılmıştır. 16. yüzyıla kadar ise üniversitelerde ders olarak okutulmuştur. Günümüzde maalesef çok yanlış anlaşılıyor ve uygulanıyor. Bunun sebebi astroloji ile ilgilenen kişilerin artık felsefe ile ilgilenmemeleridir. Çünkü tarih boyunca astroloji, sadece felsefe okullarında çalışılan bir bilim olmuştur.

Felsefe deyince…

Felsefe, philosophia’dan gelir, kelime anlamı bilgelik aşkı demektir. Felsefenin sıkıcı olduğunu düşünebiliriz, bunun nedeni özüyle karşılaşmadığımız için olabilir çünkü hiç bir aşk sıkıcı değildir. Bilgelik aşkı olan felsefe ise kendini ve doğayı tanımayı, potansiyellerini keşfetmeyi, diğer insanlarla birlikte uyum içinde yaşamayı, tarihteki farklı uygarlıkları inceleyerek farklı görünüşlerin ardındaki ortak noktaları fark etmeyi içerir.

Tarih boyunca bu konular üzerinde çalışan ve bunları sonraki nesillere aktaran filozoflar olmuştur, bunların içinde bulunduğu felsefe okulları ise insanlığa ışık tutmuştur. Platon’un kurduğu felsefe okulu olan Akademia bunun güzel bir örneğidir. Rönesans ressamlarından Rafael’in yaptığı Atina Okulu tablosunda mekezde Platon ve Aristo, etrafında diğer filozoflar çalışma konuları ile birlikte resmedilmiştir.

Buradaki filozofların bir kısmı astroloji üzerine çalışmıştır ve günümüze kadar aktarılmasını sağlamıştır. Astrolojinin kökeni Mısır ve Mezopotamya’ya dayanır. Mısır’da aldığı eğitimin sonucunda Atina’da Akademia’yı kuran Platon, astroloji dahil pek çok konunun batıya aktarılmasında öncülük etmiştir. Astroloji tarihi çalışırken karşılaştığımız büyük astrologlar, Akademia’da eğitim almış filozoflardır.

Astroloji ve Felsefenin birlikteliği: Yıldızlı Gökyüzü

Astrolojide burçların, gezegenlerin konumları ve birbirleriyle yaptıkları açılar sayesinde kişinin karakter özellikleri, güçlü ve zayıf yönleri, hayatta deneyimlemesi ve öğrenmesi gerekenler ortaya çıkarılabilir. Karşılaşacağı zorluklar ve bunların üstesinden nasıl gelebileceği belirlenebilir. Olumlu ve olumsuz yanlarımızı, güçlü ve zayıf özelliklerimizi biliyorsak, hayatta karşılaşacağımız şeylere karşı daha hazırlıklı oluruz. Yeteneklerimizi ve potansiyellerimizi keşfederek, daha doğru kararlar alırız ve hayatta mutluluğa ulaşırız. Kendi özelliklerimizi bilmemiz ve ona göre davranmamız, bizi yanlış seçimlerden ve yıllarımızı kaybetmekten uzak tutar. Astroloji, kişinin kendisini tanıma yolunda çok büyük bir rehberdir.

Kendini tanıma konusu insanlığın başlangıcından beri felsefenin konusu olmuştur. Astroloji ve felsefenin birleştiği en güçlü noktalardan biridir. Kendi doğamızı keşfetmek, onunla uyumlu bir şekilde yaşamak, kendimizi gerçekleştirerek mutlu bir hayat sürmek, ister doğudan, ister batıdan, ister Anadolu’dan olsun tarihte var olmuş bütün filozofların değindiği temel konudur.

Astroloji kendimizi tanımamıza yardımcı olurken felsefe kendi tepkilerimizi ve hayata yaklaşımımızı nasıl değiştirebileceğimizi öğretir. Aynı zamanda yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuzu gösterir. Göksel hareketler soruları sorar, seçenekleri sunar, cevapları biz veririz. Dolayısıyla her hareketimizi belirleyen, insanın özgür iradesini saf dışı bırakan bir durum söz konusu değildir. Sunulan seçenekler arasından seçimi biz özgür irademizle yaparız.

Hayatımız yaptığımız seçimlerin sonuçlarından oluşur. Yanlış seçimler yaptığımızda acı çekeriz, bunun sebebi yıldızlar değildir, kendimiziz. Başımıza gelen kötü şeylerden yıldızları sorumlu tutmak tamamen bir kaçış yöntemidir. Bilincimizi yüksek tutarak, doğru seçimler yaparsak mutlu oluruz. Bilincimizi yüksek tutmak ise felsefe çalışarak gerçekleşebilecek bir şeydir.

Astrolojinin özünü anlamak ve yıldızlı gökyüzüne giden patikaya ulaşmak isteyen herkesi felsefe çalışmaya davet ediyorum. Yıldızlı gökyüzü ile olan bağınızı felsefe yoluyla keşfetmeniz dileğiyle…

Duygu ALKAN