Her insan, kendisine nereden nereye gittiğini sorar… Amerikan halkları da dahil olmak üzere, eski dünyanın bütün halkları tufanlardan ve batık kıtalardan söz ettiler. Eflatun bu konuda bize çok açık bir hikaye bırakmıştır. Biz Ankor isimli bir prensi, bir filozofu, bir insanı Atlantis Kıtası’nın son parçasında bedenleştiriyoruz. Olay günümüzden yaklaşık on bir bin beş yüz yıl önce geçmektedir. Hiç şüphesiz ki olayın örgüsü okuyucu tarafından kurulacaktır. Çünkü başlangıçta belirtilen soru hepimiz hala meşgul etmektedir. Evet, her birimiz kalbimizde bir ‘Ankor’ taşıyoruz. Bu hikaye bir çocuğun onu bulmasına yardım edecektir.