Bilim

Uykudaki İç Aynamız Rüyalar

By |2019-05-16T14:38:21+03:00Eylül 5th, 2018|Categories: Bilim, Felsefe, Psikoloji|

Uyku… Her gün en az bir kere bu halin içinde yaşarız ve doğduğumuz andan itibaren doğal olarak kabul ettiğimizden olsa gerek, nasıl olduğu ya da uykuda neler olduğu konusuyla pek ilgilenmeyiz (Filozoflar hariç!). Her gün yaşadığımız bu uyku haline antik çağda “küçük ölüm” denirdi; ölümün bir benzeri. Aynı şekilde, uykuda yaşadığımız geçici bilinç kaybı da, hayat boyu içinde bulunduğumuz ve [...]

Yerküre’den Notlar

By |2019-05-16T14:38:52+03:00Ocak 1st, 2018|Categories: Bilim, Deneme, Felsefe|

Bir taş parçasının, böylesine büyüleyici bir başka aleme açılacağını kim düşünebilirdi ki? Mikroskoba bağlı fotoğraf makinesinin vizöründen, incecik kesilmiş bir taş kesitine ilk baktığımda, önümde açılan renk ve şekiller dünyası karşısında büyülendiğimi hissettim. Elimde tuttuğum fotoğraf makinesi, adeta bir uzay gemisine dönüşmüştü ve sanki bu dünyadan başka bir aleme geçmiştim. Günlük yaşamda çoğu zaman farkına bile varmadığımız bir taş parçasının, [...]

Mitoslar, Masallar ve C.G.Jung’un Masallarda Ruhun Fenomenolojisi Üzerine Çözümlemeleri

By |2018-11-08T02:13:11+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Psikoloji, Semboloji|

Ruh, düşlerde olduğu gibi mit ve masallarda da kendini anlatır ve arketipler bu doğal etkileşimde “oluşum, yeniden oluşum, ebedi zihnin ebedi eğlencesi” olarak görünürler. Masallarda ve düşlerde ruhun yaşlı adam olarak görünme sıklığı hemen hemen aynıdır. Kahraman ancak sağlam bir düşünce ya da parlak bir fikir, yani ruhsal bir işlev sayesinde kurtulabileceği umutsuz bir duruma ne zaman düşse, yaşlı adam [...]

Müzikle Tedavi

By |2018-11-08T01:56:52+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Sanat|

Müzik sesiyle tanışmamız belki de anne karnında başlar ve ninni sesiyle devam eder ve hayatın tüm evrelerinde ayrılmaz bir parça olur. Hayatımızın bu kadar içinde ve ayrılmaz bir parçası olan sesler, tınılar, ritimler zaman zaman bizi eğlendirir ve bazen de hüzünlendirir. İnsanoğlu sevincini, hüznünü, aşkını, Tanrı’ya yakarışını kısacası tüm duygularını notalara ve sözlere döker. Müzik tüm insanlığın ortak lisanıdır. Müzik [...]

Arnaud De Villeneuve

By |2018-11-07T10:16:44+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

''Bütün tıp en yüce olandan gelir. Göğün tanrısı tıbbı yarattı ve ihtiyatlı insan onu önemsemezlik etmeyecektir. Tüm yetenek ve bağışlar yukarıdan Işıkların Tanrısından gelir.'' Pek çok ünlü kişide olduğu gibi, uzun zaman doğduğu yer konusunda, taşralığı veya Katalanlığı üzerinde tartışıldı. Sonunda Alman tarihçi Finke'nin sayesinde kökeni ailesi tarafından Katalan, doğduğu yer itibarıyla Valensiyalı olarak açıklandı. Basit, mütevazı bir soydandı fakat [...]

Leonardo Da Vinci’nin Makineleri

By |2018-11-08T01:34:10+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Felsefe|

Dört yüzyıl ileriye bakmayı başarmış olan Leonardo da Vinci  geleceği o kadar güçlü düşlemişti ki tahmin edebilmişti. Fransa’da yaşadığı Clos-Lucé ve Amboise’da, geleceği görmeyi başaran birinin büyülü dünyasına girebilirsiniz. Yaşadığı çağ için inanılmaz olan ve bugün IBM tarafından kırksekiz orijinal deseninden gerçekleştirilen kırk küsur icadı sayesinde  evrensel dehasının mekanik, hidrolik, optik, balistik, savaş sanatı, denizcilik ve havacılık alanındaki keşiflerini canlandırmak [...]

Doğada Altın Oran

By |2018-11-07T11:22:24+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Semboloji|

Evrim Hayatın Yasasıdır, Sayı Evrenin Yasasıdır. Pythagoras ve birçok filozof evrenin bilgisini, sırlarını matematiksel olarak, ya da dinamik matematiği kullanarak, sayısal veya nümerolojik olarak açıklamaya çalışmıştır. Şurası açıktır ki, her şey doğada bir sayısal değere karşılık gelir. Zihnin işleyişi sayısal değerler aracılığıyla mümkün olmaktadır. Bu da Pythagoras'ın evrenin yasasının “Sayı” olduğu önermesini doğrular niteliktedir.  Biz bugün matematiği gündelik hayatı idame [...]

Depremle Birlikte Yaşam

By |2018-11-07T11:11:46+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Depremden Önce * Deprem esnasında düşünecek zamanınız olmayacak! Önceden plan yapın! Önceden tatbikat yapın! * "Benim başıma gelmez" düşüncesinden vazgeçin. Hazırlıkları ertelemeyin. * Depremde meydana gelebilecek yaralanmalar için gerekli önlemleri uygulayın. (Cam kırılmasına karşı film kaplanması, düşebilecek mobilyaları sabitleme veya yer değiştirme, dekorasyon değişikliği..vs) * Yattığınız yerin yakınında fener, ayakkabı ve su bulundurun * Deprem sonrasında, yaşamı kolaylaştırmak için afet [...]

Eski Yunan’da Tıp

By |2018-11-07T11:09:45+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

ASKLEPİOS KÜLTÜ, ASKLEPİOS, ASKLEPİON VE ASKLEPİADLAR İçinde bulunduğumuz uygarlıkta her konuda olduğu gibi tıp alanında da teknolojik bakımdan sürekli bir değişim ve gelişme gözlenmektedir. Ancak bu değişim ve gelişim, uygarlığın bir özelliği olarak daha ziyade yatay düzlemde olmakta, giderek tüm parçalar birbirinden uzaklaşarak bütünlük anlayışı kaybolmaktadır çünkü parçaları birleştirip, bütünleştirecek ana bir hedef, temel bir ilke yoktur. Tıptaki aşırı branşlaşmadan dolayı, insan ve [...]

Eski Mısır’da Tıp

By |2018-11-07T11:28:29+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Tıp bilimi ve doktorluk sanatı, acı çekene yardım etmesiyle insan kültür ve bilimlerin en eskilerindendir. Tıbbın gelişmesi dünya, doğa ve insan resimleriyle ve bunlara ait kültürlerle bağlantılıdır. Aynı şekilde tedavi teorileri de toplumların dini ve felsefi düşünceleriyle bağlantılıdır. Eski Mısır'daki gelişmiş tedavi yöntemlerini içeren papirüslerin keşfine kadar, uzun süre Yunanistan antik tıp biliminin kaynağı kabul edilmiştir. Bunlar Hipokrat 'tan ikibinbeşyüz [...]