Aktiffelsefe Eskişehir

Burada İçerikler paylaşılacaktır.
Pek Yakında..

Bilim

Mitoslar, Masallar ve C.G.Jung’un Masallarda Ruhun Fenomenolojisi Üzerine Çözümlemeleri

By | 2017-05-23T00:09:00+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Psikoloji, Semboloji|

Ruh, düşlerde olduğu gibi mit ve masallarda da kendini anlatır ve arketipler bu doğal etkileşimde “oluşum, yeniden oluşum, ebedi zihnin ebedi eğlencesi” olarak görünürler. Masallarda ve düşlerde ruhun yaşlı adam olarak görünme sıklığı hemen hemen aynıdır. Kahraman ancak sağlam bir düşünce ya da parlak bir fikir, yani ruhsal bir işlev sayesinde kurtulabileceği umutsuz bir duruma ne zaman düşse, yaşlı adam [...]

Yi – King veya Değişimler Bilimi

By | 2017-05-23T00:18:16+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Sanat, Semboloji|

Uygarlığımızda maddi gelişme ilerledikçe ve insana ait gerçek idealler yerini küçük maddi kazanımlara bıraktıkça güçlü bir güvensizlik ve acı duygusu artmaktadır. Bir çeşit ''ruhsal klostrofobi'' yaşamaktayız. Doğu'da dedikleri gibi ''İnsan Tao'sunu, yaşama duygusunu yitirmiş ve genel olarak kendi dışındaki şeylerle karşılaşmıştır. Tüm kehanet bilimleri arasında Çin'den gelen bir tane vardır ki civanperçemi kökleri veya üç adet metal para kullanılarak insanla [...]

Müzikle Tedavi

By | 2017-04-27T23:52:40+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Sanat|

Müzik sesiyle tanışmamız belki de anne karnında başlar ve ninni sesiyle devam eder ve hayatın tüm evrelerinde ayrılmaz bir parça olur. Hayatımızın bu kadar içinde ve ayrılmaz bir parçası olan sesler, tınılar, ritimler zaman zaman bizi eğlendirir ve bazen de hüzünlendirir. İnsanoğlu sevincini, hüznünü, aşkını, Tanrı’ya yakarışını kısacası tüm duygularını notalara ve sözlere döker. Müzik tüm insanlığın ortak lisanıdır. Müzik [...]

Eski Yunan’da Tıp

By | 2017-05-23T01:03:39+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

ASKLEPİOS KÜLTÜ, ASKLEPİOS, ASKLEPİON VE ASKLEPİADLAR İçinde bulunduğumuz uygarlıkta her konuda olduğu gibi tıp alanında da teknolojik bakımdan sürekli bir değişim ve gelişme gözlenmektedir. Ancak bu değişim ve gelişim, uygarlığın bir özelliği olarak daha ziyade yatay düzlemde olmakta, giderek tüm parçalar birbirinden uzaklaşarak bütünlük anlayışı kaybolmaktadır çünkü parçaları birleştirip, bütünleştirecek ana bir hedef, temel bir ilke yoktur. Tıptaki aşırı branşlaşmadan dolayı, insan ve [...]

Eski Mısır’da Tıp

By | 2017-05-23T00:29:08+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Tıp bilimi ve doktorluk sanatı, acı çekene yardım etmesiyle insan kültür ve bilimlerin en eskilerindendir. Tıbbın gelişmesi dünya, doğa ve insan resimleriyle ve bunlara ait kültürlerle bağlantılıdır. Aynı şekilde tedavi teorileri de toplumların dini ve felsefi düşünceleriyle bağlantılıdır. Eski Mısır'daki gelişmiş tedavi yöntemlerini içeren papirüslerin keşfine kadar, uzun süre Yunanistan antik tıp biliminin kaynağı kabul edilmiştir. Bunlar Hipokrat 'tan ikibinbeşyüz [...]

Geleneksel Çin Tıbbı

By | 2017-05-23T00:40:26+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Geleneksel Çin Tıbbı’nın başlangıcı geçmişin gizemli tüllerinin ardında gizlidir. Her bilimde olduğu gibi tıpta da tarihi bilgi açısından önemli kaynaklar vardır. Bunlardan en önemlileri Fu-si, Shen-nong ve Huang-ti’dir (Sarı İmparator). İktidarda oldukları zamanlara ait efsaneler bize onları ilahi varlıklar, büyük hocalar olarak anlatmaktadırlar. Geleneksel Çin Tıbbı kompleks ve tam bilgi, insan ve evren hakkında derin ve detaylı vizyon vermektedir. Aynı [...]

Arnaud De Villeneuve

By | 2017-05-23T00:44:29+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

''Bütün tıp en yüce olandan gelir. Göğün tanrısı tıbbı yarattı ve ihtiyatlı insan onu önemsemezlik etmeyecektir. Tüm yetenek ve bağışlar yukarıdan Işıkların Tanrısından gelir.'' Pek çok ünlü kişide olduğu gibi, uzun zaman doğduğu yer konusunda, taşralığı veya Katalanlığı üzerinde tartışıldı. Sonunda Alman tarihçi Finke'nin sayesinde kökeni ailesi tarafından Katalan, doğduğu yer itibarıyla Valensiyalı olarak açıklandı. Basit, mütevazı bir soydandı fakat [...]

Leonardo Da Vinci’nin Makineleri

By | 2017-05-23T00:56:28+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Felsefe|

Dört yüzyıl ileriye bakmayı başarmış olan Leonardo da Vinci  geleceği o kadar güçlü düşlemişti ki tahmin edebilmişti. Fransa’da yaşadığı Clos-Lucé ve Amboise’da, geleceği görmeyi başaran birinin büyülü dünyasına girebilirsiniz. Yaşadığı çağ için inanılmaz olan ve bugün IBM tarafından kırksekiz orijinal deseninden gerçekleştirilen kırk küsur icadı sayesinde  evrensel dehasının mekanik, hidrolik, optik, balistik, savaş sanatı, denizcilik ve havacılık alanındaki keşiflerini canlandırmak [...]

Doğada Altın Oran

By | 2017-05-23T00:48:05+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Semboloji|

Evrim Hayatın Yasasıdır, Sayı Evrenin Yasasıdır. Pythagoras ve birçok filozof evrenin bilgisini, sırlarını matematiksel olarak, ya da dinamik matematiği kullanarak, sayısal veya nümerolojik olarak açıklamaya çalışmıştır. Şurası açıktır ki, her şey doğada bir sayısal değere karşılık gelir. Zihnin işleyişi sayısal değerler aracılığıyla mümkün olmaktadır. Bu da Pythagoras'ın evrenin yasasının “Sayı” olduğu önermesini doğrular niteliktedir.  Biz bugün matematiği gündelik hayatı idame [...]

Depremle Birlikte Yaşam

By | 2017-05-30T23:20:18+00:00 Mart 16th, 2017|Categories: Bilim|

Depremden Önce * Deprem esnasında düşünecek zamanınız olmayacak! Önceden plan yapın! Önceden tatbikat yapın! * "Benim başıma gelmez" düşüncesinden vazgeçin. Hazırlıkları ertelemeyin. * Depremde meydana gelebilecek yaralanmalar için gerekli önlemleri uygulayın. (Cam kırılmasına karşı film kaplanması, düşebilecek mobilyaları sabitleme veya yer değiştirme, dekorasyon değişikliği..vs) * Yattığınız yerin yakınında fener, ayakkabı ve su bulundurun * Deprem sonrasında, yaşamı kolaylaştırmak için afet [...]