Ezoterizm

Hermetik Gelenek: Simya

By |2018-11-07T01:01:49+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Ezoterizm, Felsefe|

“Başka dünyalar vardır, fakat onlar da bunun içindedir”  Eluard Batıda Simyanın Hermetik Kaynakları Hermetizm adı altında, Orta Çağ ve Rönesans’ta eski Simya ile ilgili bir akım ortaya çıktı: Ars Regia. Ars Regia, bir entelektüel bir de öğretinin pratik uygulamasından oluşan iki kısma sahipti. Orta Çağ Simyasında felsefi öğreti çok güçlü değildi ve buna paralel eser konusundaki başarı da sınırlı kalmıştır. Simyanın sadece [...]

Ney’in Sembolik Anlamı

By |2018-11-07T01:06:19+03:00Ocak 12th, 2017|Categories: Ezoterizm|

Doğu müziğinde kullanılan nefesli bir saz olan neyin, doğu felsefesindeki sembolik anlamı bir müzik aleti olmanın ötesindedir. Konuya girmeden önce felsefenin doğu-batı ayrımı üzerindeki görüşlerini özetleyelim. Bu, felsefenin sistematik bir disiplin olduğu zamandan sonra yapılmış bir ayrımdır. Hiç şüphesiz antik çağ filozofları, ister Hint, ister Mezopotamya, ister Mısır, isterse Yunan kökenli olsun kendilerini doğulu ve batılı olarak görüyorlardı. Endülüs’te yaşamış [...]

Ezoterizm’e Giriş

By |2018-11-07T01:11:09+03:00Ocak 12th, 2017|Categories: Ezoterizm, Felsefe|

“Bu dervişlik beratın okumadı müftiler, Onlar ne bilsin onu, bu bir gizli varaktır.” Yunus Emre Felsefe, mantık, matematik ya da müzik gibi disiplinlerde de olduğu gibi ezoterizm ve mistisizmin de kendine özgü kavramları ve tanımları vardır. Günlük bilinç ile ya da sadece içinde bulunduğumuz başka bir disiplinin kavramları ile ezoterizme yaklaşmaya çalışmak, bu konuyu bize tümüyle kapatabileceği ve büyük yanlışlarla [...]

“İlkbahar”ın Ezoterik Yorumu

By |2018-11-07T01:27:10+03:00Ocak 8th, 2017|Categories: Ezoterizm, Semboloji|

Dünyanın en ünlü ressamlarından birinin ezoterik olarak yorumlandığı bu konu, hayal gücünün bir ürünü değil, dahiyane Sandro Boticelli’nin dünyevi olarak ruhun geçişini muhteşem bir şekilde temsil etmek amacıyla kullandığı temel anahtarı yeniden bulmanın bir üründür. Ne yazık ki bugüne kadar ayırımcı orta Avrupa düşüncesi ile etkilenen uzmanlar tarafından yanlış anlaşılan hümanizmin olağanüstü hareketine değin her şey için bir önsöz gerekmektedir. [...]

Padişah-ı Âlem Olmak Bir Kuru Gavgâ imiş

By |2018-11-07T01:29:03+03:00Ocak 8th, 2017|Categories: Ezoterizm, Felsefe, Genel|

Mahmud Erol Kılıç'la Söyleşi A. Sait Aykut – E. Efe Çakmak A. Sait Aykut: Öncelikle, bugün ezoterizm dendiğinde neden bahsediyoruz, siz ezoterizmden ne anlıyorsunuz, bunları konuşalım isterseniz. Mahmud Erol Kılıç: “Ezoterik” kelimesi “iç” veya “derûni olan” anlamlarına gelen Grekçe “esôteros” kelimesinden gelmektedir. Türkçeye Fransızcadan yapılan tercümeler yoluyla ithal edilmiş olan bu kelime, kültürümüzde yirminci yüzyılın başından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. “Egzoterik” [...]

Müzik Geleneğinin ve İçrekliğin Bestecisi – Carl Orff

By |2018-11-07T01:30:19+03:00Ocak 5th, 2017|Categories: Ezoterizm, Sanat|

Tüm müzik düşkünleri onu tanır, müzik eleştirmenleri ondan nefret eder ve kimse onu anlamaz. Halk, onun eserlerini gizlice sever. Sınıflandırılması imkansız olan müziği, derin bir şekilde özgün olup Batı içrekliğinin Geleneğinden güç alır. Bu müzik yaptığı inanılmaz gürültüyle karanlığın ilk güçlerini ayağa kaldırır ve dikkate değer bir kalabalığı bir araya getirir. Bu müzikte ilkel insanın en eski köklerini bulmak mümkündür. [...]

Mevlevilikte Sema

By |2017-03-16T22:35:01+03:00Kasım 30th, 2016|Categories: Ezoterizm|

Varolduğundan bu yana insanoğlu sürekli değişim geçirmektedir ama bir yanda bu değişim süreci yaşanırken, zamana karşı değişmeyen evrensel ilkeler varlığını sürdürür. Bu ilkelerin yansıyışını Mevlana’nın tüm öğretilerinde ve hayatında bulmaktayız. Onun doğumundan ölümüne kadar geçen hayatına baktığımızda kültür hazinesinin inanç dolu olduğunu, inandıklarını ve söylediklerini yaşayıp uyguladığını görürüz. Onun yaşama sanatı sabırla başlar. O, ırk, din, mezhep, sınıf, millet ayrımı [...]