Sanat

Antonio Gaudi

By |2018-11-07T10:14:36+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat|

Yaşadığı dönem Kraliçe II. Isabella’yı tahtından indiren Karlist Savaşı, Cumhuriyet ve XII. Alfonso’nun krallığına sebebiyet veren devrimlere, bununla birlikte Akdeniz’de önemli bir liman şehri haline gelen Barcelona’nın ticari ve kültürel gelişmesine denk gelir. 1869’da, yaşadığı çeşitli iniş ve çıkışlarla beraber, mimarlık okumak için Barcelona’ya taşınır. Mimarlık yüksekokulunda Manuel Milla ve Fontanals tarafından verilen mimarlık estetiği ve tarihi dersleri ile birlikte [...]

İslam Musikisine Genel Bakis

By |2018-11-08T02:37:55+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat|

Musiki etimolojik olarak Latince ‘musica'dan gelmiştir. Musica, eski Yunan ‘mousike' veya ‘mousa'dan alınmıştır. Bazılarına göre ise ‘mouse (melek)' anlamından gelmektedir. Eflatun'a göre müzik, ahenk ve ritm alanında sevgi olaylarının bilgisidir, bir dildir. Başka bir tanıma göre ise musiki, ölçülü sesler vasıtasıyla estetik bir tesir ve heyecan ortaya koyma sanatıdır. Musikinin özü olan ses ve ölçü, Allah tarafından yaratılmış ve insan [...]

Müzikle Tedavi

By |2018-11-08T01:56:52+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Bilim, Sanat|

Müzik sesiyle tanışmamız belki de anne karnında başlar ve ninni sesiyle devam eder ve hayatın tüm evrelerinde ayrılmaz bir parça olur. Hayatımızın bu kadar içinde ve ayrılmaz bir parçası olan sesler, tınılar, ritimler zaman zaman bizi eğlendirir ve bazen de hüzünlendirir. İnsanoğlu sevincini, hüznünü, aşkını, Tanrı’ya yakarışını kısacası tüm duygularını notalara ve sözlere döker. Müzik tüm insanlığın ortak lisanıdır. Müzik [...]

Mozart ve Beethoven

By |2018-11-08T01:45:27+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat|

"Gerçek müziğin farkına varan ve onun ardındaki sırrı çözebilenler, bütün evren ile aynı frekansı titreştirir ve her şeyle anlaşıp konuşabilirler."   Sufi Inayat Khan Musiki tarihinin temel taşlarından biri olan Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Avusturya'nın batısındaki bir kent olan Salzburg'da 27 Ocak günü doğmuştur.  İnsanlık tarihinde ender görülen yeteneklerden biridir. Albert Schwezer'in dediği gibi; gerçek dehalar göklere uzanır, Mozart ise [...]

Şehir ve Heykel

By |2018-11-08T02:20:35+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat|

İnsanoğlunun yaşanabilir fiziki bir çevre yaratma amacı ile yaptığı biçimlendirmelerin yanı sıra, yine çevresindeki gerçekleri kullanarak herhangi bir pratik yarar gütmeyen, ancak kendisinin duygu ve düşüncelerine hitabeden biçimlendirmeler de yaptığı bilinmektedir. Doğal yapılaşma ilkelerinin kullanımı ile işlev, biçim ve estetik birliği içerisinde, şehir denilen, kozmopolit bir yapılaşma oluşmuştur. Şehirleri oluşturan yapıların çevre koşulları ile yukarıda açıkladığım anlamda mutlak bir özdeşliğe [...]

Sihirli Flüt’teki Simgecilik

By |2018-11-08T02:23:16+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat, Semboloji|

Mozart'ın “Sihirli Flüt”ü bir düşünür-müzisyenden kalan en güzel müzik eserlerinden biridir. Mozart yalnızca bir müzisyen değil, sözcüğün tam anlamıyla bir düşünürdü. Bir tek “Sihirli Flüt”te değil, tüm yapıtlarında görüldüğü gibi, sevgi aracılığıyla insan olanla tanrısal olan arasında bir köprü kurma çabasındaydı. Güzel olanın ölçülülüğünün, tutkusal olanı yücelttiği sanatsal anlatımında, özde güzele eğilimli olan Mozart, bilinci daha üst düzeyde bir dünyaya yükselen [...]

Mozart, Müziğin Dahi Çocuğu

By |2018-11-08T01:44:29+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat|

Mozart’ın yaşadığı dönem birçok prensliğin mevcut olduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki hükümdarlığın yapısı Alman ve İtalyan müziğinin gelişimi açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Roma – Cermen İmparatorluğu’nun egemenliği altındaki bölgelerde kilise ile birlikte imparatorluğun halkları birleştirme çabasının sonuçsuz kalması, bir çok küçük devletin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İngiltere ve Fransa’da tek bir saray varken Almanya ve İtalya’da ise [...]

Michelangelo

By |2018-11-08T01:43:35+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat|

Hoşuma giderdi uyumak ve dahası taş olmak Utanç ve onursuzluk yok olana dek Artık tek arzum görmemek ve hissetmemek Usulca konuş yalvarırım uyandırma beni                                                               Michelangelo Buonarroti Michelangelo Buonarroti, Rönesans’ı [...]

Şehir ve Heykel II

By |2018-08-07T18:02:20+03:00Mart 16th, 2017|Categories: Sanat|

Rönesans doğaya ve insana dönmüş, aklı keşfetme olarak bir gelişme göstermiştir. Roma ve Yunan ideal ve modellerinden ilham almaktadır. Sanatçı bir zanaatçı olarak kabul edilmekten çıkıp toplum içinde akıllı ve bilgili bir aydın durumuna yükselmiştir. Rönesans kültürünün yarattığı şehirlerde, mimaride daha sade, sonsuzluk yerine ölçü ve dünyevi yapı tarzı, insan figürü, sanatın merkezi halindedir. Mimari yapılar da gelişigüzel çizilmeyip önceden kararlaştırılan [...]

William Shakespeare

By |2018-11-08T02:28:42+03:00Mart 9th, 2017|Categories: Sanat|

“Ufacık bir ayrıntı bile, hayatımızı baştan aşağı değiştirebilir.” Başlangıçta tiyatro hakkında bir yazı yazmak istemiştim. Tiyatro tarihi, tiyatroda dram, tiyatroda komedi, tiyatroda rol yapmak gibi... Tiyatro deyince elbette ki, akla gelecek ilk isimlerden biri İngiliz edebiyatının ve dünya edebiyatının yeri tarih boyunca hiç sarsılamayacak yazarı William Shakespeare idi. Tiyatro hakkında yazı yazmak için araştırmalar yaparken, girdiğim her kitapçının tiyatro ile [...]