Stoacılar

Chrysippus

By |2018-08-07T17:21:25+03:00Aralık 5th, 2017|Categories: Stoacılar|

Solili Chrysippus Anadolu’nun Kilikya Bölgesi ( Antakya-Silifke bandı ), felsefi çalışmalar açısından tarihte önemli yer tutar. Stoa Okulunun üçüncü hocası Chrysippus, bu duruma bir örnektir. Stoacılık nedir?Nerede kimler kurmuştur? Stoacı düşünce okulunun kurucusu Kıbrıslı ( Citium’lu ) Zenon, M.Ö. 314 yılında zamanının sanat ve felsefe başkenti olan Atina’ya gelmiş; M.Ö. 300 yılında, Stoa Poikile Akademisini kurmuştur. Zenon, kinik Crates’in öğrencisi [...]

Seneca

By |2018-08-07T22:27:19+03:00Aralık 3rd, 2016|Categories: Stoacılar|

Lucius Annaeus Seneca M.Ö. 4 yılında Gordoba’da doğmuştur. Aynı adla anılan babası Roma geleneklerine bağlı bir hatiptir. İyi bir eğitim görmüş olan annesi, Seneca’nın felsefe ile ilgilenmesini sağlayan kişi olmuştur. Seneca ailenin üç oğlundan ortancasıdır ve sağlığı hayatı boyunca hep bozuk olmuştur. Babası onun iyi bir eğitim görmesine özen göstermiştir ve bu amaçla o dört yaşındayken Roma’ya yerleşmişlerdir. Seneca eğitimine [...]