Felsefe kelimesi köken olarak “bilgeliğe duyulan aşk” anlamına gelen “Philosophia” kelimesinden gelir. Günümüzde her ne kadar sadece düşünmek, fikir yürütmek anlamında kullanılıyor da olsa, klasik anlamıyla hayatın tüm alanlarını kapsayan pratik bir konudur. Uygarlığın ana toprağı felsefedir; bilim, sanat, kültür, fikirler onun içinden doğmuştur.

Klasik Tarz bir Felsefe Okulu gibi çalışan Aktiffelsefe, geçmişin bilgeliğini günümüze taşıyarak klasik tarz felsefenin kapılarını günümüz insanına tekrardan açmaya çalışmaktadır. Klasik Tarz Felsefe Sürekli düşünmeye eğilimli felsefe değildir. Yaşamla ve bilinmeyenle yüz yüze gelmenin tutkulu bir yoludur. İnsanın, tarihsel yazgısıyla, atalarıyla, yaşadığı anla, gelecekle olan bağını kurmaktır. Bu okul, yaşamı tüm yönleriyle ele alan bir felsefe tarzını topluma sunarken, modern insan ve dünyamızın sorunlarının ancak bu felsefi düşünceyi hayata geçirmekle çözülebileceğini bilmektedir. Bu yönü ile Klasik tarz felsefe bir “Yaşama Sanatı”dır.