Filozof bir bilge değildir. Henüz Bilgelik hazinesine ulaşmamıştır. Filozof Bilgeliği arayan, onun peşinde gidendir. Sadece değişik disiplinlerdeki entelektüel fikirlerle tatmin olmayan; öğrendikçe kendini dönüşüme uğratandır. Şeylerin bilgisine vardığında bu bilgiyi bir yaşam tarzına dönüştürür: Aktif bir Felsefeyi yaşar.

Aktif Felsefe düşünceleri, duyguları, sözleri ve eylemleri birbiriyle uyum içinde yaşama çabasıdır.

Klasik tarz felsefe insanlara sadece aklı değil aynı zamanda yüreği ve elleri de geliştirmenin gerekliliğini vurgulamaktadır. Hakikate tutulan bu fener hepimize karanlık ve yüzeysellikler altındaki ışıklı yolu gösterecektir. Bu fenerle insan kendi yolunu kendisi inşa edecektir. Unutmayalım ki bu yolda ancak akıl, yürek ve çalışmakla yürüyebiliriz.

Görünüşü nasıl olursa olsun, her insanın içinde bir filozof vardır; bu filozof ancak akıl, kalp ve ellerin uyumlu çalışması sayesinde kendini tanımayla uyandırılabilir.

Filozof, hazinenin nerede olduğunu bilen değil, çaba gösterip onu ortaya çıkarandır.

Anonim