Birgün Diyojen gün ışığının altında güneşlenmekteyken, Büyük İskender gelir. Önünde durur ve ona bir dileği olup olmadığım sorar. Diyojen ona: ”Gölge etme, başka ihsan istemez.” diye cevap verir. Bizimkilere oranla, bir Yoginin ihtiyaç duyduğu şeyler çok azdır. Normal birine, sana göre, maddelere ve şartlara daha az bağlıdırlar. “En çoğa sahip olan, en azla yetinendir”. Dünyalara sahip olan Büyük İskender’in, Diyojen’e verebileceği hiçbir şey yoktur çünkü onlar hayata çok farklı bakmaktadırlar. Bir Yogi için, hayatta önemli olan şey; hep daha fazla maddeye sahip olma değil, bir başkası tarafından ele geçirilemeyen, kendine ve kendi bilincine sahip olmaktır.

Daha sonraları, Büyük İskender’e, Büyük İskender olmasaydı kim olmak istediği sorulduğunda Büyük İskender: “Diyojen” cevabını vermiştir. Yogi Diyojen, Büyük İskender üzerinde oldukça büyük bir etki bırakmıştır.

“Batılı Bir Yogi: Sinoplu Diyojen” isimli makalemizden alıntıdır. Makalenin tamamı için tıklayınız.