HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA 2018-05-24T01:15:51+00:00

Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, 1989 yılında Ankara’da kurulmuş, etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, kar amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir. 12 ilde toplam 18 şubesi bulunmaktadır.

Kurulduğu günden beri bireyin ve toplumun gelişimi için “Daha iyi, güzel ve adil bir dünya” vizyonuyla binlerce kültürel, sosyal ve felsefi etkinlik gerçekleştirmiştir. Ve tüm bu faaliyetler üyeler tarafından gönüllülük ilkesiyle hayata geçirilmektedir.

İsmimizdeki “yüksektepe” ifadesi, her insanın içinde var olan manevi değerlerin bulunduğu yüksek bir tepeyi simgeler. Yüce, kirli olmayan, saf olan şeyleri anlatır. Hemen hemen tüm büyük uygarlıklar ve kültürler, en yüce amaçlarını, ideallerini yüksek tepelerin ve dağların zirvelerine yerleştirmişlerdir. Kutsal dağ, evrensel arketip daima mevcut olmuştur: Hintlilerin Meru Dağı, İslam kültürünün Kaf Dağı, İnkaların Machu Pichu Dağı ve İyonların Akropolleri gibi…

Klasik tarz felsefe demek geçmişin yıkıntıları arasında kaybolmak demek değildir, aksine daha sonra binlerce kez yinelenen doğruları bulan, gösteriş tuzaklarına düşmeyen, cehalet ve kaba gücün tehdidine araç olmayan felsefedir. Sokrates bunun tanığıdır.

Yeni Yüksektepe’nin önerdiği Klasik Tarz Felsefe, sürekli düşünmeye eğilimli felsefe değil, yaşamla ve bilinmeyenle yüzyüze gelmenin tutkulu bir yoludur. İnsanoğlu tarihsel yazgısıyla, kutsal atalarıyla, yaşadığı anla, gelecekle olan bağını sıkı bir biçimde kurmalıdır. Yaşam akıntısına güçlü küreklerle karşı koyan bir kayık gibi olmalıdır. Yeni Yüksektepe felsefesi, bilincin ulaşabildiği her alanda harekettir. Bu, kurumuş insanlık ağacını yeniden besleyecek olan eski bir “yaşam suyu”dur.

Yeni Yüksektepe, insanlığın felsefi ve manevi gelenekleri üzerine zamansız öğretilerin aktarıldığı Klasik Tarz Felsefe Okulu olarak tanımlanabilir. Günümüz dünyasında Klasik Tarz Felsefe Okulu ifadesini anlamak güç olabilir çünkü günümüzde insan, fırtınalar arasında sürüklenirken bazı değerleri de kendisi ile birlikte götürmektedir. Bugün tekrardan “Yaşama Sanatı” olarak ele alınan felsefi bir tarzı topluma aktaracak Klasik Tarz bir Felsefe Okulu’na ihtiyaç vardır. Bu okul, yaşamı tüm yönleriyle ele alan bir felsefe tarzını topluma sunarken, modern insan ve dünyamızın sorunlarının ancak bu felsefi düşünceyi hayata geçirmekle çözülebileceğini bilmektedir.

Klasik Tarz bir Felsefe Okulu gibi çalışan Yeni Yüksektepe, geçmişin bilgeliğini günümüze taşıyarak klasik tarz felsefenin kapılarını günümüz insanına tekrardan açmaya çalışmaktadır.

İlkelerimiz

Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, tüm etkinliklerini ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir. Bu ilkeler, insanlığa ait olan tüm araçlar içinde bütünsel bir bakış sağlamak yoluyla insanın kendini ve doğayı tanımasına, içindeki filozofu uyandırıp kendini dış kategorilerinden bağımsız algılayarak tüm insanların büyük bir ailenin üyeleri gibi kardeş olduğu bilinciyle hareket etmesine yardım eder.

İlkelerimiz Evrenseldir ve Tüm İnsanlığın Mirasıdır.

Bütünleşmek:
Dil, din, ırk ve sosyal durum gözetmeksizin tüm insanları bir kardeşlik ideali etrafında birleştirmek.

Karşılaştırmalı İnceleme:
Sanatların, inançların, bilimlerin ve felsefelerin karşılaştırmalı incelenmesiyle bütünsel bir bakışı sağlamak.

Kendini ve Doğayı Tanımak:
İnsanın gerçek kişiliğini ifade edebilmesi ve doğanın bir parçası olarak yaşayabilmesi için kapasitelerini geliştirmek.

Aktiffelsefe Eskişehir

Burada İçerikler paylaşılacaktır.
Pek Yakında..