Biz Kimiz?

Aktiffelsefe, 1989 yılında Ankara’da kurulmuş, etkinliklerini kendi ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiren, kar amacı gütmeyen, siyasi ve dini bir nitelik taşımayan felsefi-kültürel bir harekettir. 9 ilde toplam 12 şubesi ve 2 temsilciliği bulunmaktadır.

Kurulduğu günden beri bireyin ve toplumun gelişimi için “Daha iyi, güzel ve adil bir dünya” vizyonuyla binlerce kültürel, sosyal ve felsefi etkinlik gerçekleştirmiştir. Ve tüm bu faaliyetler üyeler tarafından gönüllülük ilkesiyle hayata geçirilmektedir.

Klasik Felsefe Okulu

Klasik Tarz bir Felsefe Okulu gibi çalışan Aktiffelsefe, geçmişin bilgeliğini günümüze taşıyarak klasik tarz felsefenin kapılarını günümüz insanına tekrardan açmaya çalışmaktadır. Klasik Tarz Felsefe Sürekli düşünmeye eğilimli felsefe değildir. Yaşamla ve bilinmeyenle yüz yüze gelmenin tutkulu bir yoludur. İnsanın, tarihsel yazgısıyla, atalarıyla, yaşadığı anla, gelecekle olan bağını kurmaktır. Bu okul, yaşamı tüm yönleriyle ele alan bir felsefe tarzını topluma sunarken, modern insan ve dünyamızın sorunlarının ancak bu felsefi düşünceyi hayata geçirmekle çözülebileceğini bilmektedir. Bu yönü ile Klasik tarz felsefe bir “Yaşama Sanatı”dır.

İlkelerimiz

Aktiffelsefe, tüm etkinliklerini ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir. Bu ilkeler, insanlığa ait olan tüm araçlar içinde bütünsel bir bakış sağlamak yoluyla insanın kendini ve doğayı tanımasına, içindeki filozofu uyandırıp kendini dış kategorilerinden bağımsız algılayarak tüm insanların büyük bir ailenin üyeleri gibi kardeş olduğu bilinciyle hareket etmesine yardım eder.

İlkelerimiz Evrenseldir ve Tüm İnsanlığın Mirasıdır.

Bütünleşmek:
Dil, din, ırk ve sosyal durum gözetmeksizin tüm insanları bir kardeşlik ideali etrafında birleştirmek.

Karşılaştırmalı İnceleme:
Sanatların, inançların, bilimlerin ve felsefelerin karşılaştırmalı incelenmesiyle bütünsel bir bakışı sağlamak.

Kendini ve Doğayı Tanımak:
İnsanın gerçek kişiliğini ifade edebilmesi ve doğanın bir parçası olarak yaşayabilmesi için kapasitelerini geliştirmek.