İnsanlığın felsefi ve manevi değerleri üzerine zamansız öğretilerin aktarıldığı Klasik Tarz bir Felsefe Okulu gibi çalışan Aktiffelsefe, insanların yaşamlarında her zaman ihtiyaç duyacakları değerleri elde edebilmeleri için gerekli olan öğretileri onlara TEMEL FELSEFE SEMİNERLERİ programlarıyla sunmaktadır. Program yaklaşık olarak 5 ay sürmektedir. Haftada bir akşam düzenlenen seminerlerde doğudan batıya kadar birçok filozofun “İnsan Nedir” sorusuna verdiği cevaplar üzerinde durularak aşağıdaki başlıklara değinilmektedir.

Temel Felsefe Semineri Programı Konuları

 • Etik ve Ahlakinsanlar-nedir
 • Bhagavad Gita ve İnsanın İç Mücadalesi
 • Aristoteles ve Mutluluk
 • Buda ve Acıdan Kurtuluş
 • Plotinus ve Aşk
 • Tibet Felsefesi ve Yaşamın Üç Aşaması
 • Platon ve Akademia
 • Stoacılar ve Özgür İrade
 • Birey, Toplum ve Devlet
 • Birlikte Yaşam ve Toplumda Roller
 • Tarih ve Mitoloji
 • İlkel Toplumlardan Günümüze Sosyopolitik Formlar
 • Tarih Felsefesi

Seminer Tarihi: 10 Aralık Salı Saat: 17.00′ da  (Seminer hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.)

Seminerler, psikoloji pratikleri, tarihi geziler ve sosyal çalışmalarla desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen şubemizi ziyaret ediniz.