Aktiffelsefe Eskişehir

Burada İçerikler paylaşılacaktır.
Pek Yakında..

Sokrates- Platon- Aristo- Büyük İskender

Sokrates- Platon- Aristo- Büyük İskender

ezgi-uzgelBu kişilerin ismini herkes duymuştur mutlaka; ancak birbiriyle olan ilişkisini kaç kişi biliyordur diye düşündüm ve bu felsefi zinciri sizlere tanıtmak istedim.

Sokrates bu zincirin başlangıcı olduğu gibi, batı felsefesi açısından baktığımızda da felsefeyi Sokrates öncesi ve sonrası diye ayırabiliriz. Kendisi hiçbir yapıt bırakmamıştır ve öyle görünüyor ki bu konu onu pek de ilgilendirmemiştir. Onun için temel olan, diyalogları aracılığıyla iyiyi, güzeli ve doğruyu sevdirmektir. MÖ 470 yılında doğmuş ve MÖ 399 yılında mahkeme kararıyla baldıran zehri içerek ölmüştür. Hocası olarak birkaç kişinin ismi geçse de Anaxagoras en bilinenidir. Sokrates bir okul kurmamış. Antik kentlerde Agora denilen halkın yaşam alanının, pazar yerinin olduğu yerde sokakta insanlara hayata dair sorular sorarak felsefe yapmıştır. Sokrates’in en bilinen sözü ‘Kendini Tanı’ dır.  Atina’nın en parlak gençleri onun etrafında toplanmış ve ona saygı duymuştur. Bunların arasında en önemlisi olimpiyat madalyası kazanmış bir atlet olan, 7 büyük Grekten biri olan Solon’un soyundan gelen Platon’dur. Sokrates rüyasında bir kuğu görür, bu soylu bir ruha sahip olan Platon’un öğrencisi olarak ona geleceğinin sembolüdür.

Asıl adı Aristokles olan Platon M.Ö. 428 yılında doğmuştur. Soylu bir aileden gelmiştir, er ya da geç Atina’nın yöneticisi olmaya aday bir kişidir.  Doğuda daha çok Eflatun ismiyle bilinen bu parlak genç kendisine kişisel bir kariyer yapmaktansa insanlığa hizmet etmeyi seçmiş ve filozof olmuştur. İdealar ve arketipler üzerinde özellikle çalışmıştır. Hocası Sokrates’in bilgisinin de ötesine geçmiş, doğuda gizemlerle ilgili eğitim almıştır. İbn- i Arabi kendisinden Yunanlı Üstad diye bahseder. En bilindik ve hala en çok okunan eseri ideal devlet düzeninin anlatıldığı devlet kitabıdır. Akademia isminde bir okul kurmuş ve bütün felsefe okulları gibi, bu okul da tarihteki çok önemli kişileri yetiştirmiştir.  Bu kişilerden bugün hala en tanınmış olanı Aristo’dur.

Aristo saf bir Yunanlı değildir, aynı zamanda Makedonyalı’dır. Khalkeos yarımadasında MÖ 384’te doğar. Babası doktordur ve Makedonya kralı Amyntas 2’nin arkadaşıdır. Aristo 18 yaşındayken Atina’da Eflatun’un okuluna girer ve hocasının ölümüne kadar on dokuz yıl orada kalır. Eflatun öldüğünde Aristo Atina’yı terk eder. Platon ile aralarında hem sıkı bir bağ hem de uyuşmazlıklar vardır. 343 yılında Makedonya Kralı Philip, 13 yaşındaki oğlu ile ilgilenmesi için Aristo’yu davet eder. Bu çocuk daha sonra hareketleri ve fetihleriyle adını tarihe altın harflerle yazdıracak olan Büyük İskender’dir. Aristo’nun İskender üzerinde büyük bir etkisi vardır, 8 yıl boyunca İskender’e dersler vermiştir. Aristo hem Büyük İskender’i hem de İskender’in generalleri olan kişileri eğitir.  Aristo Atina’ya geri döner ve Lycee isimli felsefe okulunu kurar. Aristo bilimin babası olarak kabul edilir ve Platon’a göre daha yersel konularla ilgilenmiştir.

Büyük İskender, 30’lu yaşlarının başında dünyanın yarısını fethetmiş Makedon İmparatoru’dur. İnsanlar fetihlerini bilir ama kendisinin ve generallerinin dünyayı fethedecek iradeyi ve doğu ile batıyı birleştirme idealinin felsefi temelini bilmezler. Büyük İskender’in hayali Doğu ile Batı’yı birleştirmektir. Büyük İskender tarihin en önemli felsefe okulu olan Akademia’da eğitim almış hocası Aristo’dan özel bir eğitim aldı ve tüm felsefe okullarında yetişmiş kişiler gibi tarihe damgasını vurdu. O Amon’un (Mısırda karanlığa tos atan koç başlı tanrı) oğlu olarak bilindi. Filozof bir komutan, bir cesaret, zekâ ve irade örneği oldu.

Bu zincirde her bir kişi bir öncekinin öğrencisidir ve felsefi bir eğitim alıp tarihe damgasını vurmuştur. Eğer siz de tarihi sadece yaşayan değil oluşturanlardan biri olmak isterseniz bu şehirdeki felsefe okulu olan Aktiffelsefe’ye başlayabilirsiniz.

Daha fazlası için sizi 21 Mayıs 16.00’da Aktiffelsefe’de gerçekleşecek olan Sokrates- Platon- Aristo- Büyük İskender konferansına davet ediyorum.

2017-04-27T22:16:24+00:00