Aktiffelsefe Şişli Şubesi’nin haftalık Felsefi-Kültürel-Hümanistik bültenidir.

30. Sayı